Általános szerződési feltételek

0. Fogalommeghatározások

Az Általános Szerződési Feltételek a következő meghatározott kifejezéseket tartalmazzák:

Előfizetés:

a Szolgáltató és a Bérlő közötti megállapodás az e-kerékpár Bérlő általi használatáról, valamint bármely más megállapodás a Szolgáltató és a Bérlő között;

Általános szerződési feltételek:

a Szolgáltató ezen általános feltételei, amelyek bármely Előfizetésre vonatkoznak;

Befejezés dátuma:

az a nap, amikor az Előfizetés a Bérlő általi lemondással végződik, a 6.3. cikkben leírtak szerint;

e-bike/e-kerékpár:

az elektromos rásegítésű kerékpár, másnéven pedelec amelyet a Szolgáltató az Előfizetés alapján a Bérlő rendelkezésére bocsátott a Bérlő számára az Általános Szerződési Feltételek szerint;

Bérlő:

bármely természetes vagy jogi személy, aki előfizetéssel él a Szolgáltatónál;

Indokolatlan javítás:

az 5.4. cikkben megadott jelentéssel bír;

Szolgáltató:

Magyar István Márk egyéni vállalkozó, amelynek székhelye és levelezési címe 8151 Szabadbattyán Iskola utca 28., adószáma: 56716698-1-27 , bankszámla száma: 11708104-21456664

Javítás:

A Szolgáltató által a Bérlő számára biztosított megoldás a kerékpárral kapcsolatban, akár javítással, akár cserével egy másik kerékpárra.

1. Megrendelés menete

1.1 A rendelés ridee.hu oldalon történő online rendelés leadásával történik, a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

1.2 Általában a rendelés elküldésétől számított 24 órán belül a szolgáltató felveszi a kapcsolatot a leendő Bérlővel és tájékoztatatja az átvétel menetéről, várható időpontjáról.

1.3 Amennyiben a Szolgáltató nem rendelkezik bérbe adható e-kerékpárral és nem tudja teljesíteni a megrendelést az előfizetés megrendelésekor erről köteles értesíteni a megrendelőt, a megrendelő törölheti rendelését addig amíg a szolgáltató újra nem rendelkezik bérbe adható e-kerékpárral és ki nem állítja a számlát a megrendelésről.

1.4 A szolgáltató a személyes adatok beérkezése után 48 órán belül Kiállítja a számlát és kérelmezi annak kifizetését bankkártyás online fizetési szolgáltatón keresztül, az átvétel csak a számla kiegyenlítése után történhet.

1.4 A Szolgáltató előre egyeztetett helyen és időben átadja az e-kerékpárt és aláíratja a bérleti szerződést a Bérlővel, átadja a szerződés másolatát valamint elkéri a személyi igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát a személyes adatok ellenőrzésének céljából, ezekről másolatot/fényképet nem készít. Az átvétel ideje Hétfőtől-Péntekig 10:00-17:00 között lehet.

2. Általános rendelkezések

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Bérlő között létrejött minden szerződésre érvényesek.

2.2 A Szolgáltató és a Bérlő között a jelen Feltételektől eltérően vagy azokon kívül kötött megállapodások csak akkor érvényesek, ha a Szolgáltató ezt kifejezetten megerősíti, például e-mailben.

2.3 A Szolgáltató által megadott árak alanyi adómentesek ezért áfát nem tartalmaznak.

2.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot hogy a kiszállított elektromos kerékpár eltér a képen láthatótól.

3. Előfizetés

3.1 Az Előfizetés időtartama alatt a Bérlő rendelkezik egy (elektromos rásegítésű) kerékpárral.

3.2 Az e-kerékpár zárral és egy kulccsal ellátott lánczárral rendelkezik.

3.3 Az Előfizetés alapján a Bérlő jogosult ingyenes javításra/cserére (további részletekért lásd az 5. cikket). Ez azt jelenti, hogy:

  • az e-kerékpár kopásából és az előfizetés típusának megfelelő normál használatából eredő hibák ingyenes kijavítása. Ilyen hibákra példaként említhető a gumiabroncs kilyukadása, a lánc vagy a láncvédő törése, a nyereg szakadása és a világítással kapcsolatos problémák;
  • az e-kerékpár ingyenes cseréje vagy javítása csak a megadott szervizben működik, ezen kívül külön díj is felszámolható érte.

3.4 A Szolgáltatónak mindig van tartalék kulcsa az e-kerékpárhoz. Ha a Bérlő elveszít egy kulcsot, új kulcsot kell kérnie a Szolgáltatótól. Az ezzel járó költségek kulcsonként 5000 Forintot tesznek ki.

3.5 A lopás veszélye miatt a Bérlőnek tilos a kulcsról másolatokat készítenie és egynél több kulcsot birtokolnia. A hiányzóként megadott kulcsot a megtalálás után azonnal vissza kell küldeni a Szolgáltatónak.

3.6 Az e-bike hirdetéseket tartalmazhat. Bérlőnek haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval, ha a reklám megsérült, vagy ha egy reklám teljesen eltűnt az e-kerékpárról.

4. Feltételek

4.1 A Bérlő a Szolgáltató utasításainak megfelelően rendeltetés szerűen használja és vigyáz az e-kerékpárra.

4.2 A Bérlőnek rendelkeznie kell magyar bankszámlaszámmal, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet azonosító hatósági igazolvánnyal. 

4.3 Az e-kerékpár a Szolgáltató tulajdonát képezi. Bérlő azt nem adhatja ki további harmadik fél javára.

4.4 Bérlő személyesen felelős az Általános Szerződési Feltételek betartásáért.

4.5 Az Bérlő felelős azért, hogy a Szolgáltató által ismert adatok, például egy új cím változásait időben továbbítsa.

4.6 A Bérlő nem hajthat végre olyan változtatásokat az e-kerékpáron, amelyek nem távolíthatók el az e-kerékpár károsodása nélkül, és nem szabad semmilyen módon manipulálnia az e-kerékpár elektronikáját és/vagy szoftverét.

4.7 A bérlőnek legalább 18 évesnek kell lennie, és képesnek kell lennie jogilag kötelező szerződések megkötésére ahhoz, hogy előfizethessen a szolgáltatásra. A kiskorúak felnőtt felügyelete mellett előfizethetnek.

4.8 2022.03.23-tól induló előfizetések esetén a Bérlő köteles 15 000 Ft kauciót fizetni legkésőbb a kerékpár kiszállításakor. 

5. Csere/javítás

5.1 A Szolgáltató arra törekszik, hogy munkanapokon 24 órán belül kicserélje/javítsa az e-bike-ot, miután a Bérlő telefonon, e-mailen vagy Facebook-on keresztül kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval. A csere/javítás a Bérlővel történő egyeztetés alapján történik.

5.2 Ha ezt a célidőt nem érik el, a Bérlő nem követelhet semmilyen kompenzációt vagy fizetést.

5.3 A cserére/javításra csak az e-kerékpár meghibásodása, elvesztése vagy ellopása esetén kerülhet sor, és csak az erre kijelölt szerviz területén.

5.4 Ha a Bérlő indokolatlanul javítást igényel („indokolatlan javítás”), a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 10000 Forint felesleges kiszállási díjat számlázzon a Bérlőnek. Ha a Bérlő nem jelenik meg a kért javítás helyszínén az előre egyeztetett időpontban, akkor ez szintén indokolatlan javításnak minősül.

5.5 Amikor a Szolgáltató e-kerékpárt javít, a Bérlő átadja az e-kerékpárt a Szolgáltatónak, beleértve az akkumulátort és a hozzá tartozó kulcsot.

6. Az Előfizetés és felmondás

6.1 Az Előfizetés egy hónapos (30 nap)  időtartamra szól. Az időszak lejárta után az Előfizetés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik egy hónapos időszakra.

6.2 Az Előfizetés nem teljes hónapjának költségeit a hátralévő napok számából és a választott előfizetés díjából számoljuk ki.

6.3 Az Előfizetés felmondási ideje egy hónap. Attól a naptól kezdve, hogy az Előfizető bérlő általi írásbeli felmondását a Szolgáltató e-mailben megkapta, az Előfizetés még egy hónapig folytatódik, ami azt jelenti, hogy az Előfizetés egy hónappal azt a napot követően ér véget, amikor a Szolgáltató megkapta a lemondást. (a „befejezés dátuma”).

6.4 Az Előfizetés megszüntetése után a Bérlő még jogosult az e-kerékpár használatára, és köteles megfizetni az Előfizetés költségeit a Befejezés dátumáig.

6.5 Bérlőnek legkésőbb a Befejezés időpontjában vissza kell adnia az e-bike-ot és a kulcsát, kérheti az e-bike ingyenes elszállítását is Budapesten belül.

6.6 Ha a Bérlő a Befejezés dátuma előtt leadja az e-kerékpárt, ez megszünteti a Bérlőnek az Előfizetés alapján fennálló összes jogát, de köteles az előfizetés Befejezési dátumáig fizetni az előfizetést a Szolgáltatónak.

6.7 Mielőtt az e-bike-ot visszaadná a Szolgáltatónak, a Bérlő bármikor visszavonhatja a lemondást, és újbóli aktiválhatja az Előfizetést azáltal, hogy e-mailt küld a Szolgáltatónak.

6.8 Ha az e-bike-ot a Bérlő a Befejezési dátumáig nem adta át a Szolgáltatónak, akkor a Bérlő minden Befejezési dátumon túli napért 5000 Forint kötbért köteles megfizetni, amíg át nem adja az e-bike-ot vagy meg nem hosszabbítja az előfizetését.

6.9 Ha az e-bike-ot a Befejezés dátumától számított hét napon belül nem adták át a Szolgáltatónak, és az Előfizetést nem aktiválták újra, a Szolgáltató lopásról számol be a Bérlő részéről. Ebben az esetben a Bérlő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az elszenvedett veszteséget, amelyet 300 000 Forintban állapítanak meg, a Szolgáltató azon jogának sérelme nélkül, hogy kérje az általa elszenvedett kár teljes megtérítését, amennyiben az meghaladja 300 000 Forintot.

7. Lopás vagy elvesztés

7.1 Az e-bike és / vagy az akkumulátor elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles ezt 24 órán belül bejelenteni a Szolgáltatónak, átadni a Szolgáltatónak az e-bike kulcsát, és jelenteni a lopást a rendőrségen a Szolgáltatóval együtt. Ebben az esetben a Bérlő az e-kerékpárért  200 000 Forintos önrésszel tartozik, és a Szolgáltatótól az önrész megfizetése után kap új csere kerékpárt, “extra nagy akksi kiegészítés esetén” a bérlő további 50 000 Forint önrésszel tartozik a Szolgáltatónak.

7.2 Ha a Bérlő nem, vagy nem időben jelzi az e-kerékpár elvesztését vagy ellopását, vagy ha Bérlő nem tudja átadni az e-kerékpár kulcsát a Szolgáltatónak mert nem megfelelően lakatolta le a kerékpárt és a lakatban maradt a kulcs, a Bérlő a 200 000 Forint önrészen felül további 200 000 Forint gondatlansági pótdíjjal tartozik, “extra nagy akksi kiegészítés esetén” a bérlő további 50 000 Forint önrésszel is tartozik a Szolgáltatónak.

7.3 Az olyan események megelőzése érdekében, mint az elvesztés, lopás és sérülés, az e-kerékpárt mindig duplán kell rögzíteni a mellékelt patkózárral és lánczárral. Ahol lehetséges, az e-kerékpárt a lánczár segítségével egy tárgyhoz kell rögzíteni. Ezenkívül az e-kerékpárhoz csatlakoztatva az akkumulátort mindig a mellékelt zárral kell rögzíteni.

7.4 Ha egy hiányzó vagy ellopott e-bike-ot az Előfizetés időtartama alatt megtalálnak, a Bérlőnek legfeljebb a befizetett önrész jóváírása történik meg. A Szolgáltató ezt az összeget az e-bike állapota és minden egyéb költség alapján határozza meg.

7.5 Ha kiderül, hogy a Bérlő helytelen információt szolgáltatott, amely hátrányos helyzetbe hozta a Szolgáltatót, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 30 000 Forint összegű tisztességtelenségi pótdíjat számoljon fel. Ez az összeg az önrészen és az esetleges gondatlansági pótlékon felül szerepel.

7.6 Ha az e-kerékpár egyes részei hiányoznak vagy ellopják őket, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ezt legfeljebb az önrész erejéig felszámolja a Bérlőnek. Az e-kerékpár alkatrészeinek árlistája kérhető a Szolgáltatótól.

8. Sérülés és szervizelés

8.1 A Bérlőnek 24 órán belül be kell jelentenie az e-kerékpár vandalizmus okozta károsodását a Szolgáltatónak.

8.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az e-kerékpár állapotát. Az ügyfél köteles együttműködni a szükséges szervizekkel vagy karbantartásokkal, a Szolgáltató kérésére.

8.3 Abban az esetben, ha az e-kerékpár a szokásos használattól eltérően károsodik és elhasználódik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kapcsolódó költségeket megtérítse Bérlőtől.

8.4 Harmadik fél által okozott kár esetén a Bérlő köteles benyújtani a Szolgáltatónak a harmadik fél elérhetőségeit, valamint a helyzet leírását, amelyet mindkét fél jóváhagyásra aláírt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Bérlőt felszámolja a kárért.

9. Fizetési feltételek

9.1 Bérlő köteles automatikusan levonódó bankkártyás fizetést engedélyezni az előfizetés kezdetén a havi előfizetési költségek és az esetleges egyéb költségek fedezésére.

9.2 További díjak, például kaució vagy egyéb díjak esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy fizetést kérjen, mielőtt új Biciklit adna a Bérlőnek.

9.3 Ha az Előfizetési költségeket nem lehet levonni a megadott bankkártyáról, vagy azokat jogtalanul törlik, akkor a Bérlő tartozik a szolgáltató felé. Bérlő emlékeztetőt kap az esedékes összeg kifizetésére 14 napon belül. Ha az összeget további 10 napon belül nem fizeti ki, a Szolgáltató benyújtja a behajtási igényt. Minden többletköltség, kamat és bíróságon kívüli költség a Bérlőt terheli.

11. Felelősség

11.1 Bérlőnek át kell vizsgálnia az e-kerékpárt átvételkor. Ha a Bérlő átveszi az e-bike-ot akkor ez annak bizonyítéka, hogy az megfelelően működik és megfelel a KRESZ szabályainak.

11.2 A Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót az e-kerékpár esetleges hibáiról.

11.3 Az e-bike használata a Bérlő saját felelősségére történik. Amennyiben a Bérlőnek kétségei merülnek fel az e-kerékpár biztonságosságával kapcsolatban, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval..

11.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Bérlő által az e-kerékpár használata miatt elszenvedett károkért, kivéve, ha a Szolgáltató szándékos vagy súlyos gondatlanságot követ el.

12. Módosítások

12.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizetés költségeinek megváltoztatására. A változásokról a hatálybalépés előtt értesítjük a Bérlőt.

12.2 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

12.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Bérlővel szemben fennálló követeléseit bármikor harmadik félnek adja át.

13. Kötelezettségszegés

13.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizetés azonnali hatállyal történő felmondására, részben vagy egészben, vagy lemondhatja az Előfizetést a Bérlőnek szóló írásbeli értesítés útján, ha:

  • a Bérlő nem teljesíti az Előfizetésből eredő kötelezettségeit;
  • a Bérlő a fizetések ideiglenes vagy végleges felfüggesztését kéri, vagy ideiglenes vagy végleges felfüggesztést kap számára;
  • csődeljárást vagy felszámolási kérelmet nyújtanak be a Bérlő vonatkozásában, vagy ha csődbe vagy felszámolás alá helyezik őket;
  • a Bérlő az e-bike-ot az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel ellentétben használja (pl. a 4. pont rendelkezéseivel);
  • a Bérlő a Szolgáltató véleménye szerint visszaél a Szolgáltató által kínált szolgáltatással;
  • a Bérlő szándékosan helytelen információkat közöl a Szolgáltatóval, vagy
  • a Bérlő egyébként nem tekinthető úgy, hogy képes teljesíteni az Előfizetésből eredő kötelezettségeit.

13.2 Bérlőnek joga van azonnal felmondani az Előfizetést, ha a Szolgáltató ismételten és / vagy súlyosan nem teljesítette az Általános Szerződési Feltételekben leírt kötelezettségeit.

14. Adatvédelem

14.1 A Szolgáltató fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Az, hogy miként védjük az Ön személyes adatait, az adatvédelmi nyilatkozatunkban található. Ez a  https://ridee.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalon található.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a info@ridee.hu email címre lehet címezni  .

15. Panaszérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

15.1 Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 17:00
• E-mail: info@ridee.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 15.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 15.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.